Систем за внесување и регистрација базиран на QR код со автоматско печатење на значки

Регистрација и пристап на гости врз основа на професионален QR код.

Внесување настан за Qr код
Внесување настан за Qr код

Регистрација, прием и следење на учесници на конференции, корпоративни состаноци и изложби, без разлика на големината, едноставно и сигурно. Регистрирајте до илјадници гости со минимален број хостеси. Системот е целосно приспособлив и достапен онлајн. Прилагодени конструкции за изнајмување системи: од обезбедување на независен софтверски систем до обезбедување комплетен софтверски хардвер (читачи на QR кодови, лаптопи, печатачи).

Внесување на Qr код, автоматско печатење на значка
Внесување на Qr код

 

  
игра-заокружено-пополни

QR код тсвојства и функции

Прилагодлив интерфејс
Интерфејсот за онлајн администрација може да биде дизајниран за персонал според потребите на корисниците
Компатибилност
Максимална компатибилност со постоечките методи за регистрација на учесници (опција за онлајн ажурирање, увоз од други онлајн и офлајн системи, Excel, итн.)
Структура на повеќе точки
Можност за креирање на неколку места за регистрација
Единствена значка и билет
Прилагодена големина и содржина на значката (текст и слика). Печатење на лични билети за различни услуги.
Читачи на QR кодови
Читајте и печатете хардверски QR-код и QR-код базиран на мобилен телефон
Испратете QR код
QR-кодот може да се испрати по е-пошта, креирање билет
Информации за гостите
Персонализирани известувања при пријавување (Може да ви биде побарано да отидете на станица за слајдови, да покажете дека сè уште не сте платиле, итн.)
Мониторинг

 

Следење во реално време на пристигнувањето на гостите и влезот на настанот

 Печатење на лице место

 

Значка што може да се испечати при најавување или порано

VIP известување

 

VIP известување (Известете кога ќе пристигне ВИП)

Прием

 

Внесување на настан со проверка на овластување (на пр. ручек, регистрација за влез во вечера, проверка на плаќање)

Мобилна апликација

 

Функции што може да се користат од мобилен телефон (пристап, печатење, собирање податоци од изложувачот)

 Електронска визит-картичка

 

Функција за собирање визит-картички на изложувач со мобилна апликација (Изложувачите можат да побараат електронска визит-картичка од гостинот со читање на QR-кодот на значката со мобилен телефон)

Употреба области

Пред настанот

Управување со регистрација

 

Регистар на пријавени гости

 Контактирајте го гостинот

 

е-пошта значка со личен QR код.

За време на настан

Печатење на значки на лице место

 

отпечатете приспособена значка или значка и билет кога гостинот ќе се најави (гостинот го чита QR-кодот што го отпечатува или го чита директно од екранот на мобилниот)

Регистрација на лице место

Регистрација на гости на лице место без претходна регистрација во системот

Прием на настаните

 

Со читање на QR кодот на значката, гостинот потврдува дека има право на дадената услуга, ручек, вечера

Доказ за учество

 

На гостите ќе им биде потврдено присуството на секој настан со читање на QR-кодот.

Електронска визит-картичка

 

Излагачите, со одобрение од гостите, го читаат QR-кодот на гостинот користејќи мобилна апликација. Вака собраните електронски визит-картички можат да ги зачуваат самите излагачи.

 

По настанот

Управувајте со статистиката
Статистиката може да се добие од податоците генерирани за време на настанот.