MÜPA Симултан преведувач

Опрема за истовремено толкување и толкување
Опрема за истовремено толкување и толкување

На отворањето на учебната година во Соте, толкувавме истовремено за 1000 луѓе. Системите за истовремено толкување и сите делови на опремата за толкување се совршено тестирани на задоволство на сите.

Мислење, коментар?