Менаџер за презентација

Центар за управување со презентации

Центрите за управување со презентации (прием на презентации) обезбедуваат можност за презентерите да го прикачат својот материјал за презентација на серверот пред или за време на настанот. Овие се проверени и систематизирани од нашите колеги и укажуваат на можни проблеми. Системот ги прави салите за предавања лесни за користење и презентациите може лесно да се следат и внатре и надвор од салата. Центарот за управување со презентации се препорачува од помали симпозиуми до најголеми конгреси, каде протоколот бара најмногу уредност.

Нашиот бесплатен веб-интерфејс е достапен за секого.

Нашиот сервер добива презентации од каде било во светот 24 часа на ден. Ова им овозможува на говорниците да го прикачат својот материјал неколку недели пред настанот, кој ќе биде прегледан од нашите колеги. Доколку се откријат некакви грешки, задолжително контактирајте со изведувачите за да може сè да помине без проблеми на настанот.

Менаџер за презентација
Управување со презентации и пристапна станица